ReadyPlanet.com
dot dot
dot
P.V.N INTERTECH CO.,LTD
dot
bulletContact us
bulletClients
bulletHistory Jobs
dot
เว็บเกี่ยวกับงานสำรวจ
dot
bulletกรมที่ดิน
bulletกรมทางหลวง
bulletกรมโยธาธิการ
bulletการไฟฟ้านครหลวง
bulletการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
bulletกรุงเทพมหานครฯ
dot
เว็บไซท์ที่นิยมทั่วไป
dot
bulletสนุกดอทคอม
bulletthaisecondhand
dot
สมัครงาน
dot
bulletรับสมัครช่างสำรวจและทีมสำรวจ
บริการงานสำรวจ รังวัด และงานแผนที่ ทุกชนิดในราคาประหยัด รับรองโดยวิศวกรสำรวจ(Survey Engineer)

 

....งานสำรวจ รับทำแผนที่ภูมิประเทศ(Topographic Map) แผนที่คอนทัวร์(Contour Map) 

....งานวางตำแหน่งเสาเข็ม (Pile Location) 

....งานวางผังอาคาร (Construction Layout)

....งานรังวัดและตรวจสอบขนาดพื้นที่ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ (Boundary & Area Checking)  

....ตรวจสอบปริมาณงานและวัตถุเชิงปริมาณและรูปร่าง 3มิติ (Quantities Survey & 3D Object)

....งานสำรวจดาวเทียม  RTK GPS Kinematic, Horzontal&Vertical Controls (หมุดควบคุมทางราบและทางดิ่ง)

....รวมถึง งานออกแบบถนน, เส้นทาง, งานปรับปรุงพื้นที่ งานคำนวณปริมาณดินตัด ดินถม

 

  บริษัท พี วี เอ็น อินเตอร์เทค จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ให้บริการด้านงานสำรวจ ซึ่งดำเนินงานโดยวิศวกรสำรวจ ที่ผ่านงานสำรวจประเภทต่างๆกว่า 25 ปี  จนถึงปัจจุบันได้ให้บริการกับบริษัททั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานสำรวจและก่อสร้าง เช่น บริษัท ออกเเบบงานทางด้านวิศวกรรม  บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานราชการต่างๆ ซึ่งมีทั้งในประเทศและประเทศใกล้เคียง เช่นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศสหภาพเมียนม่าร์ ประเทศกัมพูชา ทางบริษัทคำนึงถึงคุณภาพ ความละเอียดถูกต้องของผลงานที่มีคุณค่าและถูกต้องตามหลักวิชาการในการให้บริการ รวมทั้งราคาค่าบริการที่ประหยัด

 

รับงานสำรวจ ประเภทต่างๆ เช่น

ใช้เครื่องมือสำรวจที่ทันสมัยและผ่านการ Calibrated ที่ถูกต้อง ทำการวัดขนาดพื้นที่ ขอบเขต รวมถึงสามารถแสดงรายละเอียดภายในพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งจะแสดงผลในรูปของแผนที่(Mapping) รวมถึงแผนที่คอนทัวร์ (Contour Map) ซึ่งแสดงเส้นชั้นความสูง

More...

ทางบริษัทฯยินดีจัดส่งทีมงานสำรวจเพื่อประจำในโครงการของท่าน เพื่อกำหนดตำแหน่งและขนาดของงานก่อสร้าง ในระบบต่างๆ เช่น ระบบพิกัดฉาก(Co-ordinate system) ซึ่งนิยมใช้ทั่วไปในปัจจุบัน หรือ ระบบ Grid Line

More...

ทางบริษัทฯให้บริการงานจัดทำแผนที่ประเภทต่างๆ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดของพื้นที่และเส้นชั้นความสูง(Contour Map&Details), งานสำรวจเส้นทาง(Route Survey) และงานสำรวจอื่นๆเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับงานออกแบบซึ่งต้องการความถูกต้องทั้งขนาดและตำแหน่ง ทางเรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานสำรวจเพื่อความเหมาะสมในการใช้งานของท่าน นอกจากนี้บริษัท ยังรับจัดทำและตรวจสอบหมุดควบคุม ทั้งทางราบและทางดิ่ง(Horizontal&Vertical Controls) ในโครงการของท่านเพือให้ท่านมั่นใจในความถูกต้องขณะใช้งาน

 

More...

งานวัด พื้นที่หรืองานกำหนดตำแหน่งพิเศษอื่นๆซึ่งเป็นงานเฉพาะ เช่น การวัดกำหนดตำแหน่งและพื้นที่ป้ายโฆษณาบนพื้นที่ขนาดใหญ่เช่น บินสนามบิน หรือการวางตำแหน่งเครื่องจักรกลต่างๆ การวัดปริมาตรของรูปทรงต่างๆ เช่น กองวัสดุขนาดใหญ่ ในกรณีนี้อาจใช้เครื่องมือหรือวิธีการเป็นพิเศษแล้วแต่ละกรณี

More...

งานสำรวจและออกแบบทั่วไป เช่น ถนน สะพาน ระบบระบายน้ำ รวมถึงการวาง Layout โครงการต่างๆเพื่อให้ถูกต้องตามแบบแปลนและหลักการทางวิศวกรรม

More...

การบริการงานสำรวจ ประเภทอื่นๆ
More...

การสำรวจด้วย GPS ชนิด RTK ที่ให้ความรวดเร็วและมีความแม่นยำสูง
More...

More...

Copyright © 2000-2010 All Rights Reserved.
บริษัท พี วี เอ็น อินเตอร์เทค จำกัด เลขที่ 333/206 ถนนสรรพาวุธ เเขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 Office mobile: 090-9759949 &Tel. 02-7452251,02-7457792 Mobile: 089-1120006,081-8204772 Email: pvntech@truemail.co.th